Wyprawa 12.02.2016

Połowy Dorszy na Bałyku. Ryby dopisały.